กฎของทีม ETS2MCG

กฎของทีม

 1. ปฏิบัติตามกฎของ TruckersMP
 2. เคารพความคิดเห็นของผู้เล่นทั้งในและนอกทีม
 3. เชื่อฟังสตาฟ
 4. ตั้งชื่อใน TruckersMP เป็น [ETS2MCG] ชื่อของคุณ
 5. เข้าร่วมกิจกรรมของทีมอย่างสม่ำเสมอ
 6. เมื่อคุณเป็นสมาชิกของทีม ETS2MCG แล้ว คุณไม่สามารถไปเป็นสมาชิกทีมอื่นได้ มิเช่นนั้นคุณจะถูกแบนจากทีมของเรา
 7. ห้ามเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ที่เป็นข้อมูลลับที่รู้เฉพาะสมาชิกภายในทีม ผู้ที่ทำข้อมูลลั่วไหลจะถูกแบนออกจากทีม
 8. ห้ามพูดคุย เผยแพร่ข้อมูลใดอันเป็นเท็จ ที่อาจนำมาซึ่งความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงของทีม
 9. หากต้องการ Report สมาชิกภายในทีม (กรณีทำผิดกฎต่าง ๆ เช่น ขับรถโดยประมาท) กรุณาอย่า Report โดยใช้ระบบของ TruckersMP ให้แจ้งกับผู้จัดการทั่วไป (General Manager) เพื่อดำเนินการว่ากล่าวตักเตือนต่อไป
 10. หากต้องการออกจากทีม ให้ติดต่อ Human Resources

Convoy/Event Rules

 1. ปฏิบัติตามกฎของ TruckersMP
 2. เคารพความคิดเห็นของผู้เล่นทุกคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรม
 3. ไม่ใช้รถยนต์ (ให้ใช้ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมกิจกรรม)
 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ควบคุมกิจกรรม
 5. ปฏิบัติตามกฎและขั้นตอนต่าง ๆ ที่ให้ไว้ระหว่างร่วมกิจกรรม
 6. ใช้รถบรรทุก, พ่วง, สีและลวดลายตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของกิจกรรม
 7. มาถึงก่อนเวลาที่ระบุไว้ในรายละเอียดของกิจกรรม 10 นาที
 8. จอดรถตามแผนผังที่กำหนดไว้ โดยจะระบุไว้ในรายระเอียดของกิจกรรม
 9. ระหว่างกิจกรรม อณุญาติให้เปิดไฟ Beacons ขณะขับรถอยู่เท่านั้น ไม่อณุญาติให้เปิดไฟ Beacons เมื่อจอดอยู่ที่จุดเริ่มต้น, จุดจอดพัก และจุดหมาย
 10. ขับตามกันเป็นขบวน 1 เลน ห้ามแซง
 11. เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าประมาณ 70-100 เมตร
 12. ขับรถอย่างปลอดภัยและใช้ความเร็วอย่างเหมาะสม
 13. ความเร็วที่ใช้จะถูกกำหนดโดยผู้นำขบวน (Convoy Leader)
 14. ห้ามแซงผู้นำขบวน
 15. เมื่อถึงจุดหมายแล้ว อย่าเพิ่งออกจากเกม รอให้ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดมาถึงก่อนเพื่อทำการถ่ายรูป